Działania

Dotychczasowe doświadczenia Fundacji FLIS w realizacji zadań publicznych:

Fundacja powstała w listopadzie 2010 roku z inicjatywy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. Od samego początku aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej: jej rozwoju, przeciwdziałania patologiom oraz wykluczeniu społecznemu. Tworzą ją osoby doświadczone w działalności pozarządowej i obywatelskiej oraz w realizacji wielu projektów związanych ze wsparciem społecznym (aktywizowanie młodzieży, dzieci, seniorów, aktywizacja III sektora i animacja działań obywatelskich).

Jesteśmy stałym partnerem takich organizacji jak Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, Stowarzyszenie Sport Górski jak i ponad 50 innych organizacji pozarządowych z powiatu głogowskiego i legnickiego, z którymi stale współpracujemy. Wspólnie z partnerami pozarządowymi jak i samorządowymi organizowaliśmy wiele wydarzeń – m.in. kolejne edycje festiwalu Glogoff Streetz Jam, konkursy artystyczne Streetz Masters, happeningi plastyczne Miasto Mówi, organizacja cyklicznych zajęć Lato w Mieście, wszystkie edycje Targów NGO, czy całą serię różnych działań animujących 3 sektor i działania obywatelskie.

Jesteśmy inicjatorem powstania w roku 2011 i od samego początku koordynujemy działania Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO.

Od roku 2010 prowadzimy nieprzerwanie

w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego – zarówno w ramach rożnych projektów, jak i często woluntarystycznie jako działanie pomostowe.

Współtworzymy także Głogowską Ambasadę Młodzieży i serię działań dla młodzieży – zarówno na polu kultury jak i nauki.

Od 2013 prowadzimy działania animujące społecznie seniorów: poprzez zajęcia komputerowe, językowe, sportowe (m.in. Nordic Walking, Slow Jogging). Prowadzimy Kulturalną Kawiarenką Seniora, organizujemy warsztaty i spotkania – od samego początku z aktywnym udziałem seniorów. Mamy nawet własną grupę wolontariatu senioralnego!

Stale współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Głogowie, Gminą Miejską Głogów oraz instytucjami samorządowymi. Współpracujemy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz organizacjami pozarządowymi z całego województwa.

Dotychczasowe doświadczenie fundacji – nasze wybrane projekty:

 • 2015 – „Kulturalna Kawiarenka Seniora” – zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania seniorów oraz działania mające na celu włączanie osoby 50+ w życie kulturalne miasta / Gmina Miejska Głogów
 • 2015 – „Aktywni Głogowscy Seniorzy” – zajęcia edukacyjno-aktywizujące oraz działania włączające seniorów w życie lokalne / Gmina Miejska Głogów
 • 2015 – Streetz Masters – konkurs artystyczny improwizacja słowna stylu freestyle / Gmina Miejska Głogów
 • 2015 – Miasto Mówi – happening plastyczny: realizacja murali street-art w przestrzeni miejskiej / Gmina Miejska Głogów
 • 2014 – „Kulturalna Kawiarenka Seniora” – zajęcia kulturalne i artystyczne rozwijające zainteresowania seniorów oraz działania mające na celu włączanie osoby 50+ w życie kulturalne i społeczne miasta / Gmina Miejska Głogów
 • 2014 – Streetz Masters – konkurs artystyczny improwizacja słowna stylu freestyle / Gmina Miejska Głogów
 • 2014 – Miasto Mówi – happening plastyczny: realizacja murali street-art w przestrzeni miejskiej / Gmina Miejska Głogów
 • 2014 – Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych – FLIS współpracuje z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA: prowadzenie w Punktu w Głogowi e oraz Legnicy. Projekt ten realizowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
 • 2013 – „Aktywni Głogowscy Seniorzy” – zajęcia komputerowe dla seniorów / Gmina Miejska Głogów
 • 2013 – Streetz Masters – konkurs artystyczny improwizacja słowna stylu freestyle / Gmina Miejska Głogów
 • 2012-2013 – realizacja działań na rzecz osób starszych 60+ w ramach projektu „Aktywny Senior” na terenie powiatu głogowskiego (szkolenia, spotkania integracyjne, spotkania z ekspertami dla seniorów 60+). Rządowy Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • 2012-2013 – prowadzenie w Legnicy inkubatora – współpraca z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA: „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”, którego działania w Legnicy rozpoczęły się w kwietniu 2012 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.
 • od 2012-aktualnie – Zostaw 1% w powiecie głogowskim – FLIS wraz ze Starostwem Powiatowym w Głogowie przeprowadził trzecią edycję kampanii „Zostaw 1% w powiecie głogowskim”, której celem było promowanie głogowskich OPP oraz zachęcanie głogowian do wspierania lokalnych organizacji i do przekazywania przez mieszkańców jednego procenta swojego podatku na rzecz lokalnych NGO.
 • 2013 – realizacja projektu Pracownia Organizacji Pozarządowych POP – szkolenia, doradztwo, spotkania animacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz kampania społeczna promująca działalność NGO – projekt systemowy wspierający III sektor dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 oraz ze środków Gminy Miejskiej Głogów
 • 2011-aktualnie – prowadzenie działań federalizacyjnych na rzecz integracji III sektora na terenie powiatu głogowskiego – zainicjowanie utworzenia i koordynacja działań Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO
 • 2011 – współpraca z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA: prowadzenie w Legnicy Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, zapewniając kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli zaangażowanych w działania na rzecz lokalnych społeczności. Projekt ten realizowany był przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
 • 2011-2012 – droga edycja projektu „Bezpieczna Cyberlandia” – tym razem realizowana na terenie powiatu wschowskiego
 • 2011 – realizacja projektu dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie „Bezpieczna Cyberlandia” – powiat głogowski i polkowicki
 • 2010-2011 – współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A w Legnicy, gdzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz LGOM”, Fundacja brała udział w wypracowaniu lokalnej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą na obszarze Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego.
 • 2010 – współpraca z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych w ramach Lokalnych Grup Monitoringu na rzecz realizacji monitoringu Samorządów Lokalnych na Dolnym Śląsku. Monitoring dotyczył współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych przy realizacji wszystkich swoich projektów współpracuje z administracją publiczną.

Nasze biura

Perseusza 13, 67-200 Głogów
Tel/Fax: +48 76 832 18 04
E-mail: flis@flis.org.pl

Pon-Pt: 09.00-19.00
Weekend: Nieczynne

Plac Zamkowy 1, 59-220 Legnica
E-mail: flis@flis.org.pl

Umów się na spotkanie

Demo

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

KRS 0000368272
Data utworzenia 04.11.2010

NIP 693-216-51-74
REGON 021410256

Alior Bank oddział Głogów:
64 2490 0005 0000 4500 6942 1544