Działania

Fundacja powstała w listopadzie 2010 roku z inicjatywy Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA. Od samego początku aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej: jej rozwoju, aktywizacji i animacji. Wspólnie z partnerami pozarządowymi jak i samorządowymi organizowaliśmy wiele wydarzeń kulturalnych i całą serię działań animujących 3 sektor i działania obywatelskie. Cyklicznie organizujemy zajęcia kreatywne.

Jesteśmy współorganizatorem m.in. pięciu kolejnych edycji festiwalu kultury ulicznej Glogoff Streetz Jam, najważniejszego alternatywnego wydarzenia kulturalnego w naszym regionie podczas których działo się całkiem sporo:

W ciągu pięciu lat (2011-2015) na deskach festiwalowej sceny mieliśmy okazję zobaczyć takich artystów jak: OSTR, Trzeci Wymiar, Bisz (B.O.K) Liveband, Łona & Webber, Eldo, Tetris, Hurragun, Peerzet, Eskaubei i Tomek Nowak Quartet, Vnm, Sarius, Sensi, Abstrakt, Muss, Tubas Składowski, Inkaust, Sekcja & B2m, Swrn – Suweren, AnD, Poszukiwani, Printempo Live, Tyffytyffy, Buba&Mishaek, Code West, Jelon, Swrn, Svsf, And, Tmk Aka Piekielny, Pomau, Oxon, Korelacja, Retrospekcja.

Zorganizowaliśmy serię warsztatów artystycznych dotyczących takich obszarów jak w sekcjach RAP / Vocal / Freestyle / DJing & produkcja muzyczna / BeatBox / Break Dance / Street-Art.

Współorganizowaliśmy warsztaty muzyczne i artystyczne, turniej improwizacji słownej Freestyle Streetz Masters czy konkurs tańca ulicznego Kurde Balans Jam.

Udało nam się zrealizować 5 malowideł w przestrzeni miejskiej Głogowa podczas happeningów plastycznych Miasto Mówi, gdzie oprócz warsztatów plastycznych dla młodych adeptów plastycznej sztuki ulicy, mieliśmy okazję obserwować zaproszonych artystów przy pracy, której rezultaty są obecne do dnia dzisiejszego.

Napędzani sukcesami tych działań i energią, która się w ich trakcie wytwarza, chcemy iść dalej. Naturalną konsekwencją naszej animacji kulturalnej było powstanie Otwartych Pracowni Twórczych OpenLAB Głogów – miejsca, gdzie młodzi i dorośli mogą uczyć się odkrywać swoją własną kreatywność i realizować swoje pomysły. W pomieszczeniach piwnicznych naszej siedziby stworzyliśmy pracownię muzyczną, plastyczną, stolarską, krawiecką i fotograficzną – choć są jeszcze dość ubogie, to jednak już spełniają swoją rolę.

Powstanie i 2-letnie działanie OpenLABu to dowód na to, że mieszkańcy potrafią się organizować i chcą rozwijać, a chęć skorzystania ze zróżnicowanej i innowacyjnej oferty warsztatowej nie wymaga już od nich dojazdów do dużego miasta. Wierzymy, że naturalnym dalszym etapem rozwoju jest stworzenie nowoczesnego, wyposażonego warsztatu/laboratorium, w którym nowe technologie spotykają się z tradycyjnym rzemiosłem. Działamy na rzecz społeczności lokalnej Głogowa i okręgu miedziowego. Promujemy ideę „zrób to sam”, rzemiosło, edukację nieformalną i zrównoważony rozwój. Prowadzimy warsztaty i spotkania z zakresu partycypacji społecznej, aktywności obywatelskiej, edukacji artystycznej, projektowania, tradycyjnych technik rzemieślniczych, jak i nowych technologii.

Dysponujemy dobrze zlokalizowanymi pomieszczeniami z dużym potencjałem, o łącznej powierzchni 500 m2. Przestrzeń należy do Gminy Miejskiej Głogów i są użyczone naszemu wieloletniemu partnerowi Stowarzyszeniu Szansa. Pomieszczenia są już częściowo podzielone i chcemy stworzyć w nich niezależne pracownie (m.in. pracownię sitodruku, stolarską, druku 3D, ploter laserowy, pracownię multimedialną oraz stanowiska komputerowe do nauki m.in. projektowania graficznego i kodowania).

Możliwość nauki i wykorzystywania nowych technologii w życiu zawodowym traktujemy jako ogromną szansę dla regionu, którego przemysłowy charakter jest niezwykle dominujący. W dzisiejszych czasach trudno precyzyjnie określić wpływ nowych technologii na strukturę zawodową. Trudno przewidzieć, które zawody mogą zostać wyparte przez nowe technologie, a na jakie zapotrzebowanie może wzrosnąć lub jakiego rodzaju nowe zawody pojawią się za kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Dlatego też nowe technologie są warunkiem koniecznym dla adaptacji do ewoluujących oczekiwań na rynku pracy.

Nasza fundacja od samego początku istnienia niezwykle aktywnie działa na rzecz rozwoju 3 sektora w naszym powiecie i stała się jedną z najważniejszych organizacji działających w obszarze aktywizacji obywatelskiej w powiecie głogowskim oraz wsparcia III sektora. Wsparcie doradcze i szkoleniowe oraz merytoryczny mentoring działaczy lokalnych organizacji, realizacja licznych projektów na rzecz rozwoju partycypacji społecznej, wzmocnienia współpracy administracji publicznej i NGO, a także tworzenia sieci organizacji pozarządowych w regionie jest tego najlepszym dowodem.

Jesteśmy inicjatorem powstania w roku 2011 i od samego początku koordynujemy działania Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO. W latach 2010-2017 prowadziliśmy nieprzerwanie Punkt Konsutlacyjno-Doradczy w Legnicy oraz w Głogowie w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego – zarówno w ramach różnych projektów, jak i często woluntarystycznie jako działanie pomostowe. Jesteśmy pomysłodawcą i realizatorem wszystkich edycji Targów NGO w Głogowie.

Realizacja 2 dużych projektów z FIO – Pracownia Organizacji Pozarządowych (2012-2013) i Rondo w działaniu (2016-2017) – wspierających sektor pozarządowy w powiecie głogowskim pozwoliła nam jeszcze lepiej poznać 3 sektor. Zyskaliśmy dość duży wgląd w praktykę działalności organizacji oraz spojrzeć szerzej na kondycję zarówno całego sektora jak i naszej własnej organizacji.

Jesteśmy pomysłodawcą i realizatorem kampanii „Zostaw 1% w powiecie głogowskim”, której celem jest promowanie głogowskich OPP oraz zachęcanie głogowian do wspierania lokalnych organizacji i do przekazywania przez mieszkańców jednego procenta swojego podatku na rzecz lokalnych NGO. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z powiatem głogowskim, gminą miejską, komunikacją miejską, ZGM, spółdzielnią mieszkaniową (2011-aktualnie).

Od 2015 r. rozpoczęliśmy działalność wydawniczą – angażujemy się w promowanie Głogowa i jego historii oraz zwiększanie wiedzy i świadomości wśród lokalnej społeczności o dorobku kulturowym i społecznym Głogowa. W roku 2018 – zrealizowaliśmy projekt dot. opracowania i wydania publikacji regionalistycznej „Warszawiak z urodzenia, głogowianin z wyboru – Jerzy Bogusław Sadowski we wspomnieniach rodziny i przyjaciół”. Rok wcześniej udało nam się zrealizować serię krótkich filmów o historii Głogowa „Głogowskie historie” przy współpracy Towarzystwa Ziemi Głogowskiej. W 2016 zrealizowaliśmy serię filmów „Aktywna Strona Głogowa” promujących aktywność społeczna w Głogowie.

Od 2013 prowadzimy działania animujące społecznie seniorów: poprzez zajęcia komputerowe, językowe, sportowe (m.in. Nordic Walking, Slow Jogging). Prowadzimy Kulturalną Kawiarenką Seniora, organizujemy warsztaty i spotkania – od samego początku z aktywnym udziałem seniorów. Mamy nawet własną grupę wolontariatu senioralnego!

Dotychczasowe doświadczenie fundacji – nasze wybrane projekty:

 • 2018 – „Seniorzy – Głogowskie Asy” – zajęcia edukacyjno-aktywizujące oraz działania włączające seniorów w życie lokalne / Gmina Miejska Głogów (oferta wspólna ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA)
 • 2018 – OpenLAB – otwarte pracownie twórcze – Gmina Miejska Głogów (oferta wspólna ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA)
 • 2018 – „Warszawiak z Urodzenia, głogowianin z wyboru” – publikacja o Jerzym Sadowskim / Gmina Miejska Głogów
 • 2017 – „Głogowskie Asy” – zajęcia edukacyjno-aktywizujące oraz działania włączające seniorów w życie lokalne / Gmina Miejska Głogów (oferta wspólna ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA)
 • 2017 OpenLAB – otwarte pracownie twórcze – Gmina Miejska Głogów (oferta wspólna ze Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
 • 2016-2017 – Projekt „Rondo w działaniu” wspierający Głogowskie Partnerstwo Organizacji Pozarządowych RONDO, współfinansowany z środków Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – FIO. Realizacja we współpracy z Gminą Miejską Głogów.
 • 2016 – „Głogowscy Aktywni Seniorzy-Głogowskie Asy”- zajęcia edukacyjno-aktywizujące oraz działania włączające seniorów w życie lokalne / Gmina Miejska Głogów
 • 2015 – „Aktywna strona Głogowa” – projekt parasolowy dla grupy nieformalnej – 3 filmy o aktywności społecznej Głogowa / odDolny Śląsk – mini-grant FIO
 • 2015 – „Kulturalna Kawiarenka Seniora” – zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania seniorów oraz działania mające na celu włączanie osoby 50+ w życie kulturalne miasta / Gmina Miejska Głogów
 • 2015 – „Aktywni Głogowscy Seniorzy” – zajęcia edukacyjno-aktywizujące oraz działania włączające seniorów w życie lokalne / Gmina Miejska Głogów
 • 2015 – Streetz Masters – konkurs artystyczny improwizacja słowna stylu freestyle / Gmina Miejska Głogów
 • 2015 – Miasto Mówi – happening plastyczny: realizacja murali street-art w przestrzeni miejskiej / Gmina Miejska Głogów
 • 2014 – „Kulturalna Kawiarenka Seniora” – zajęcia kulturalne i artystyczne rozwijające zainteresowania seniorów oraz działania mające na celu włączanie osoby 50+ w życie kulturalne i społeczne miasta / Gmina Miejska Głogów
 • 2014 – Streetz Masters – konkurs artystyczny improwizacja słowna stylu freestyle / Gmina Miejska Głogów
 • 2014 – Miasto Mówi – happening plastyczny: realizacja murali street-art w przestrzeni miejskiej / Gmina Miejska Głogów
 • 2014 – Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych – FLIS współpracuje z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA: prowadzenie w Punktu w Głogowie oraz Legnicy. Projekt ten realizowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
 • 2013 – „Aktywni Głogowscy Seniorzy” – zajęcia komputerowe dla seniorów / Gmina Miejska Głogów
 • 2013 – Streetz Masters – konkurs artystyczny improwizacja słowna stylu freestyle / Gmina Miejska Głogów
 • 2012-2013 – realizacja działań na rzecz osób starszych 60+ w ramach projektu „Aktywny Senior” na terenie powiatu głogowskiego (szkolenia, spotkania integracyjne, spotkania z ekspertami dla seniorów 60+). Rządowy Program Aktywizacji Społecznej Osób Starszych – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • 2012-2013 – prowadzenie w Legnicy inkubatora – współpraca z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA: „Tworzenie Lokalnych Inkubatorów NGO w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego”, którego działania w Legnicy rozpoczęły się w kwietniu 2012 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.
 • od 2012-aktualnie – Zostaw 1% w powiecie głogowskim – FLIS wraz ze Starostwem Powiatowym w Głogowie przeprowadził trzecią edycję kampanii „Zostaw 1% w powiecie głogowskim”, której celem było promowanie głogowskich OPP oraz zachęcanie głogowian do wspierania lokalnych organizacji i do przekazywania przez mieszkańców jednego procenta swojego podatku na rzecz lokalnych NGO.
 • 2013 – realizacja projektu Pracownia Organizacji Pozarządowych POP – szkolenia, doradztwo, spotkania animacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz kampania społeczna promująca działalność NGO – projekt systemowy wspierający III sektor dofinansowany z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013 oraz ze środków Gminy Miejskiej Głogów
 • 2011-aktualnie – prowadzenie działań federalizacyjnych na rzecz integracji III sektora na terenie powiatu głogowskiego – zainicjowanie utworzenia i koordynacja działań Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO
 • 2011 – współpraca z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA: prowadzenie w Legnicy Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego w ramach Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego, zapewniając kompleksową pomoc dla organizacji pozarządowych oraz aktywnych obywateli zaangażowanych w działania na rzecz lokalnych społeczności. Projekt ten realizowany był przy wsparciu Finansowym Budżetu Województwa Dolnośląskiego.
 • 2011-2012 – druga edycja projektu „Bezpieczna Cyberlandia” – tym razem realizowana na terenie powiatu wschowskiego
 • 2011 – realizacja projektu dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie „Bezpieczna Cyberlandia” – powiat głogowski i polkowicki
 • 2010-2011 – współpraca z Agencją Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A w Legnicy, gdzie w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz LGOM”, Fundacja brała udział w wypracowaniu lokalnej Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą na obszarze Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego.
 • 2010 – współpraca z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych w ramach Lokalnych Grup Monitoringu na rzecz realizacji monitoringu Samorządów Lokalnych na Dolnym Śląsku. Monitoring dotyczył współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych przy realizacji wszystkich swoich projektów współpracuje z administracją publiczną. Stale współpracujemy ze Starostwem Powiatowym w Głogowie, Gminą Miejską Głogów oraz instytucjami samorządowymi. Jesteśmy aktywnym członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych z którą take współpracujemy przy animacji 3 sektora (DPK-D). Jesteśmy stałym partnerem Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA, jak i ponad 50 innych organizacji pozarządowych z powiatu głogowskiego i legnickiego, z którymi stale współpracujemy.

Jesteśmy także dumni, że do wsparcia naszych działań udało się pozyskać partnerów: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie (promocja działań), Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Głogowie (wsparcie działań promocyjnych), Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie (wsparcie techniczne obiektu i pomoc w promocji), Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie (współpraca przy działaniach kulturalnych), Kino Jubilat, firma GSB Kukla (rusztowania i ogrodzenia), portale TutajGLOGOW.pl i Miedziak.info.pl (promocja działań), firma Studio Z2 (obsługa graficzna).

Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: głogowska wolontariuszka Sara
Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Amicus
Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: głogowskie stowarzyszenie ,,Dajmy Dzieciom Nadzieję”

Nasze biuro

Perseusza 13, 67-200 Głogów

Pon-Pt: 09.00-15.00
Weekend: Nieczynne

Tel/Fax: +48 533 724 544
E-mail: flis@flis.org.pl

Umów się na spotkanie

Demo

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

KRS 0000368272
Data utworzenia 04.11.2010

NIP 693-216-51-74
REGON 021410256

Rachunek główny – BNP Paribas o/ Głogów:
24 1750 0012 0000 0000 4106 2487

Rachunek dla OpenLAB – BNP Paribas o/ Głogów:
12 1750 0012 0000 0000 4106 2509