Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych – Głogów

Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedzowego do skorzystania z profesjonalnego doradztwa udzielanego w Dolnośląskim Punkcie Konsultacyjno-Doradczym dla Organizacji Pozarządowych, mieszczącym się przy ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów.

Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Głogowie

Organizacja prowadząca:

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych
ul. Perseusza 13
67-200 Głogów
Tel. 76 727 60 70
strona internetowa: www.flis.org.pl
facebook: www.facebook.com/FundacjaFLIS
e-mail: flis@flis.org.pl

Doradcy Punktu w Głogowie:

 • Dominika Błaszczyk – Doradca ds. zarządzania organizacją/projektem/administracja ngo
 • Krystyna Graniasta – Doradca ds. rozliczeń dotacji/projektów
 • Łukasz Zygiel – Doradca ds. funduszy i zarządzania projektem

Godziny pracy Punktu w Głogowie:

 • Poniedziałek – 09.00-13.00 // doradca Łukasz Zygiel / Krystyna Graniasta
 • Środa – 14.00-19.00 // doradca Łukasz Zygiel / Krystyna Graniasta
 • Piątek – 15.00-19.00 // doradca Łukasz Zygiel / Krystyna Graniasta

Na spotkanie z doradcą w Głogowie należy wcześniej umówić się telefonicznie:
+48 76 832 18 04 lub mailowo: flis@flis.org.pl.
Doradztwa prowadzone są również telefonicznie i internetowo.


Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy w Głogowie świadczy następujące usługi:

 1. Doradztwo (stacjonarne, wyjazdowe oraz emailowe) z zakresu:
  • pozyskiwania funduszy na działania (źródła finansowania krajowe i zagraniczne) i doradztwo dot. pisania projektów,
  • elementów księgowość w tym w szczególności: sprawozdawczość/rozliczenie projektów, a także prawidłowe rozliczania w wewnątrz organizacji w tym m.in. z zakresu: prowadzenia rachunkowości, prawidłowego opisywania dokumentów, sporządzania sprawozdań finansowych, przestrzeganie zobowiązań podatkowych, terminy składania dokumentów i zeznań itp.,
  • zakładania organizacji (obowiązki rejestracyjne, statut, wnioski do KRS, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza itp.),
  • elementów animacji, partnerstwa i tworzenia lokalnych partnerstw między i wewnątrzsektorowych w tym m.in. zasady skutecznej współpracy partnerskiej, inicjowanie partnerstwa, umowy partnerskie.
 2. Warsztaty/szkolenia wynikające z zapotrzebowania lokalnej społeczności m.in. z zakresu:
  • Fundraisingu – pozyskiwanie środków na działalność organizacji – środki krajowe i zagraniczne, dopasowanie danej oferty do potrzeb indywidualnych klientów;
  • Zarządzania organizacją – planowanie działań organizacji, budowanie zespołu oraz zarządzanie finansami;
  • Finansów w organizacji – aspekty prawne i księgowe funkcjonowania organizacji w tym: nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zasady i formy sporządzania sprawozdań, podstawy prawne prowadzenie księgowości, obowiązki sprawozdawcze, działalność odpłatna statutowa i gospodarcza;
  • Wolontariatu w organizacji – współpraca z wolontariuszem, rodzaje wolontariatu, motywowanie wolontariuszy, rekrutacja wolontariuszy, sposoby nagradzania wolontariusza, rozwiazywanie sytuacji problemowych;
  • Działań strażniczych – aspekty formalno-prawne realizacji działań strażniczych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, metody angażowania społeczeństwa lokalnego i prowadzenia debat, prowadzenie monitoringu administracji publicznej, sposoby udostępniania informacji publicznej;
  • Zakładania organizacji –  omówienie różnic między stowarzyszeniem i fundacją, przygotowywanie statutu organizacji i dokumentów rejestracyjnych, organizacja kadry zarządzającej, podstawowe zasad funkcjonowania organizacji, sfery działalności pożytku publicznego;
  • Inne (tematy wynikające z zapotrzebowania organizacji pozarządowych).
 3. Spotkania informacyjne dotyczące problemów lokalnej społeczności m.in. na tematy:
  • Fundusze sołeckie,
  • Animacja partnerstw lokalnych – zapraszanie lokalnych ekspertów, samorząd, wsparcie przy powoływaniu Rad DPP,
  • Źródła finansowania NGO,
  • Obowiązki formalno-prawne organizacji,
  • Obowiązki sprawozdawcze,
  • Prawidłowe funkcjonowanie organizacji w tym: zatrudnienie, zwalnianie i formy zatrudnienia w organizacji, prawo pracy, BHP, ppoż etc., obowiązki wobec ZUS,
  • Pojęcie Inicjatywy lokalnej,
  • Zasady pracy z wolontariuszem, jak zatrzymać i sprawnie współpracować z wolontariuszami, umowy wolontariackie,
  • Biuletynu Informacji Publicznej dla organizacji,
  • Ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • Propozycje zmian przepisów prawa (Dobre Prawo dla NGO),
  • Zasady powoływania i funkcjonowania Lokalnych, Powiatowych Rad Działalności Pożytku Publicznego,
  • Rocznego/wieloletniego programu współpracy,
  • Lokalnej strategii rozwoju i miejsce w niej organizacji,
  • Gminnej Strategii rozwiązywania problemów społecznych i roli organizacji przy jej tworzeniu,
  • Współpracy zagranicznej organizacji (korzyści współpracy, różnice kulturowe itp.).
 4. Powiatowe Fora Organizacji Pozarządowych – na których podejmowane będą tematy ważne dla danego powiatu. Konferencje mają za zadanie integracje środowiska pozarządowego z innymi sektorami oraz zbudować płaszczyznę do wspólnej międzysektorowej współpracy na rzecz danej społeczności lokalnej.
 5. Biuletyn informacyjny oraz Konkursy i Granty dla organizacji pozarządowych – newsletter będzie zawierał istotne informację dla III sektora, a także zestawienie dostępnych dla dolnośląskich organizacji pozarządowych szkoleń i warsztatów oraz aktualny wykaz konkursów i grantów, z których mogą skorzystać organizacji pozarządowe.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z oferty naszego Punktu Konsultacyjno-Doradczego dla NGO w Głogowie!

PLAKAT: 2015-12 Grudzień godziny otwaracia Dolnośląski Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla Organizacji Pozarządowych w Głogowie

Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: głogowska wolontariuszka Sara
Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Amicus
Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: głogowskie stowarzyszenie ,,Dajmy Dzieciom Nadzieję”

Nasze biuro

Perseusza 13, 67-200 Głogów

Pon-Pt: 09.00-15.00
Weekend: Nieczynne

Tel/Fax: +48 533 724 544
E-mail: flis@flis.org.pl

Umów się na spotkanie

Demo

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

KRS 0000368272
Data utworzenia 04.11.2010

NIP 693-216-51-74
REGON 021410256

Rachunek główny – BNP Paribas o/ Głogów:
24 1750 0012 0000 0000 4106 2487

Rachunek dla OpenLAB – BNP Paribas o/ Głogów:
12 1750 0012 0000 0000 4106 2509