Oferta

Doradztwo & Konsultacje

Oferujemy doradztwo i konsultacje z zakresu:

  • Aspektów formalno – prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;
  • Przygotowania projektów do konkursów krajowych i zagranicznych;
  • Pozyskiwania środków;
  • Informowania o dostępnych szkoleniach;
  • Zarządzania finansowego w organizacji: formułowanie budżetów, rozliczanie dotacji, prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej;
  • Zarządzania organizacją i zarządzanie zasobami ludzkimi;

oraz

  • Zakładania organizacji;
  • Obowiązków rejestracyjnych i wypełniania formularzy;
  • Tworzenia statutu;
  • Współpracy między i wewnątrz-sektorowej.

Powiatowe fora organizacji pozarządowych

POWIATOWE FORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 16 miastach województwa prowadzone w ramach debat otwartych.


Spotkania animujące nowe inicjatywy obywatelskie

Spotkania międzysektorowe (NGO, JST, biznes) dot. animacji i wspierania partnerstw lokalnych przy tworzeniu strategii koncepcji rozwiązywania problemów lokalnych. Objęcie wsparciem merytorycznym partnerstwa przez animatora.


Aktywny rozwój wolontariatu

Wspieranie wolontariatu w regionie, poprzez wzbogacenie oferty inkubatorów NGO o wolontariuszy i angażowanie ich w prace na rzecz społeczności lokalnych.


Wspieranie rozwoju NGO poprzez realizację programu edukacyjnego „Profesjonalna Organizacja”

Program edukacyjny „Profesjonalna Organizacja” skierowany do 24 organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska. Każda z organizacji zostanie objęta zindywidualizowanym doradztwem w zakresie wytyczania planu rozwoju pod kątem wypracowania standardów funkcjonowania NGO.


Doradztwo specjalistyczne

Doradztwo specjalistyczne prawne i księgowe z zakresu opiniowania i sporządzania pism/umów, pomocy przy sporządzaniu rozliczeń, planów finansowych i dokumentów finansowych, dotacji, itp.


Wsparcie techniczne i infrastrukturalne

Wsparcie techniczne/infrastrukturalne dla organizacji pozarządowych poprzez: stanowiska pracy z dostępem do sprzętu biurowego: drukarki, skanera, telefonu/faksu, internetu itp.

Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: głogowska wolontariuszka Sara
Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Amicus
Film z serii „Aktywna strona Głogowa”: głogowskie stowarzyszenie ,,Dajmy Dzieciom Nadzieję”

Nasze biuro

Perseusza 13, 67-200 Głogów

Pon-Pt: 09.00-15.00
Weekend: Nieczynne

Tel/Fax: +48 533 724 544
E-mail: flis@flis.org.pl

Umów się na spotkanie

Demo

Masz pytania? Potrzebujesz wsparcia?

Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych

KRS 0000368272
Data utworzenia 04.11.2010

NIP 693-216-51-74
REGON 021410256

Rachunek główny – BNP Paribas o/ Głogów:
24 1750 0012 0000 0000 4106 2487

Rachunek dla OpenLAB – BNP Paribas o/ Głogów:
12 1750 0012 0000 0000 4106 2509